Vyberte stránku

Zpracování osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

 

  1. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.posteronia.cz, zejména jejich zákazníků, kteří prostřednictvím těchto stránek učiní objednávku zboží. Posteronia působí při nakládání s osobními údaji jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet k jejich zpracování.
  2. Zpracováváme údaje poskytnuté zákazníky při zpracování objednávky a při registraci do newsletteru. To zahrnuje: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
  3. Údaje zpracováváme pro účely vyřížení objednávky a pro nabídku produktů Posteronia a informací o novinkách. Pro zasílání těchto sdělení nevyžadujeme přímý souhlas, ale je umožněno se z odběru odhlásit prostřednictvím e-mailu vzkaz@posteronia.cz.
  4. Ke zpracovaným údajům mají přístup pouze pracovníci Posteronia a pověření zpracovatelé. Ti získávají údaje nezbytné pro realizaci jejich služeb. Mezi tyto zpracovatele patří:
  1. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od uskutečnění objednávky či registrace do newsletteru. Případně do doby, kdy dojde k žádosti o vyřazení z odběru.
  2. Uživatelé mohou kdykoliv požádat o přístup ke zpracovávaným údajům, o opravu osobních údajů či o vymazání osobních údajů. V případě porušení povinností ze strany Posteronia je možné obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  3. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  4. S jakýmikoliv připomínkami je možné obrátit se na adresu vzkaz@posteronia.cz.
  5. Tato pravidla jsou účinná od 23. 5. 2018.